PROGRAMARE/ PAGINI WEB


Cercul  oferă cursuri de programare pentru copii între 7 si 18 ani.

Dupa parcurgerea acestui curs, copiii pot dezvolta pagini web, aplicații în limbajele C++, Python, Scratch sau propriile jocuri, totul într-un mod distractiv și interactiv!

Cursurile sunt concepute special pentru copii și adolescenți și acopera toate nivelurile – de la începători care nu au mai avut acces la cursuri IT sau de programare, până la avansați care trebuie doar să își rafineze cunoștințele.


Cercul de programare își propune:

  • Inițierea copiilor, încă de la o vârsta foarte fragedă, în informatică și utilizarea eficientă a tehnicii de calcul și a mijloacelor moderne de comunicare;
  • Crearea unei gândiri algoritmice prin studierea limbajelor de programare de nivel înalt(C++ în CodeBlocks, Python, Scrach), crearea unei baze de selecție a viitorilor informaticieni și profesionalizarea acestora înainte de a ajunge în mediul universitar;
  • Încurajarea crearii de soft educațional și de aplicație precum și crearea unui parteneriat cu firmele locale, naționale și internaționale de software în vederea derulării unor proiecte comune;
  • Ridicarea nivelului de pregătire a copiilor, formarea unor deprinderi practice de utilizare a calculatoarelor;
  • Depistarea copiilor dotați și superdotați în acest domeniu, evaluarea nivelului de pregătire teoretică și practică în vederea participării la Olimpiada Națională de Informatică și alte concursuri naționale de specialitate;Prof. Anna-Maria POP