KARTING-AUTOMODELISM


Problema locomoției rapide, eficiente și sigure este fundamentală pentru societatea actuală. Orice persoană are nevoie de cunostinte în domeniul rutier, educatie rutieră și de multe ori cunostinte de mecanică. Cercul crează premisa dobândirii tuturor acestor informații și abilități practice favorizând dezvoltarea unor competențe specifice și unei educații rutiere care să instruiască încă de pe acum micul participant la trafic, viitorul conducător auto.


Prof. Mariana ION