INFORMATICĂ


Nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze și să nu se transmită informații atât în cadrul domeniului respectiv cât si spre exteriorul lui, se ajunge la concluzia că informațiile trebuie stocate, prelucrate și transmise în condiții care asigură corectitudine și exactitate.
Transformarile societății românesti din ultimii ani, dezvoltarea și raspândirea informaticii, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina informatica ale cărei obiective, sugestii de activități de învățare urmăresc să asigure dobândirea unor cunoștinte de utilizare a calculatorului și a programelor, de tehnologia informației și comunicării la nivel de cultură generală.
În acest modul elevii vor cunoaște conceptele de bază ale unui sistem de calcul precum și implicațiile privind utilizarea lui, vor deprinde diverse abilități de utilizare a unui calculator și formarea și dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de text la un nivel de începători – intermediari.


Prof. Adrian ȘOVA