CENACLU LITERAR


Într-o perioadă în care televizorul domină cea mai mare parte a timpului liber al elevului, organizarea unor activităţi atractive, bogate în conţinut, îmbinarea cântecului cu povestirea, ghicitoarea şi proverbul, întâlniri cu personalităţi marcante, participarea la lansări de carte, concursuri pe diferite teme, realizarea de albume cu şi despre scriitori, desene ilustrând scene din opere literare, dramatizări și multe altele pot atrage elevul în lumea minunată a cărţilor, încurajând talente, cultivând sensibilitatea elevilor faţa de frumosul din artă, din natură şi societate, din om.

Asigurarea caracterului atractiv, opţional şi divers al activităţilor permit
consolidarea şi suplimentarea cunoştinţelor obţinute la limba şi literatura română,
stimularea preocupărilor creatoare ale elevilor, cunoaşterea şi preţuirea de catre ei a
valorilor naţionale şi universale, dezvoltarea gustului pentru frumos, a capacităţii de a
discerne şi aprecia frumosul de pretutindeni.

Organizarea acestor activități în cadrul cercului de cenaclu literar , sub alte forme decât cele propuse de lecţia obişnuită oferă elevilor posibilităţi multiple de exprimare, proprii vârstei şi preocupărilor lor.

prof Cosmin Șontică