CENACLU LITERAR


Într-o perioadă în care ecranele domină timpul liber al elevilor, organizarea unor activități precum cele din cadrul cercului Cenaclu literar/creație literară i-ar putea atrage pe copii în lumea minunată a cărţilor, cultivând talentul și sensibilitatea față de frumosul din artă, din natură, din om. În cadrul acestui cerc, elevii își pot consolida cunoștințele de limba și literatura română, pregătindu-se totodată pentru activitatea la clasă și pentru examenele naționale.

Cercul de Cenaclu literar/creație literară dezvoltă aptitudini de comunicare, oferă activități de relaxare, destindere, voie bună, posibilitatea afirmării, încurajarea și implicarea elevilor în dobândirea şi promovarea unui sistem valabil şi real de valori, cultivând încrederea în propriile posibilități de exprimare, cu scopul de a transmite gânduri, emoții.

Participarea la cerc este gratuită, orarul este flexibil, iar cursurile se pot desfășura chiar și sâmbăta sau duminica. Lecțiile urmăresc dezvoltarea abilităților creatoare ale elevilor, formarea unei gândiri autonome, stimularea creativității și a imaginației, îmbogățirea vocabularului, cultivarea simțului estetic. Aici, elevii sunt încurajați să scrie și să se exprime liber, utilizând corect, eficient și adecvat mijloacele limbii române.

În cadrul cercului, pe lângă activitățile atractive, centrate pe dezvoltarea compentențelor de lectură, sunt organizate și activități ce au ca scop atingerea competenţelor-cheie prevăzute în programa de limba și literatura română pentru gimnaziu. În acest fel, elevii se vor pregăti atât pentru activitatea curentă de la clasă, în vederea obținerii unor rezultate mai bune, cât și pentru examenele naționale.

Prof. Cosmin Șontică