TEATRU/ FILM


Cercul de teatru propune copiilor dumneavoastră să învețe și să exerseze : încrederea în propriile posibilitãti de exprimare în public, cu scopul de a transmite gânduri și emotii. Disponibilitatea pentru conștientizarea propriului potențial (fizic, cognitiv, emotional) necesară exprimării artistice Manifestarea unei atitudini pozitive față de valorile culturale sub diferite aspecte (descoperire , valorificare, conservare etc) Utilizarea caracteristicilor propriei personalități și cele ale mediului natural și social, descoperite cu mijloace specifice artei actorului. Aplicarea principiilor artei actorului în situații diverse; Prof. Adrian Constantin lucrează de peste 30 de ani în lumea spectacolelor de păpuși, este absolvent al facultății de teatru și al unui master în regia spectacolului de păpuși și marionete U.N.A.T.C." I. L. Caragiale " Bucuresti, profesor gradul didactic I, la Palatul Copiilor Buzau (conducând cercul de teatru), a montat peste 30 de spectacole pentru copii, iar la Liceul de Arta " Margareta Sterian" și Palatul Copiilor din Buzău a montat mai multe spectacole pentru toate vârstele (multe fiind răsplătite cu premii la festivaluri și olimpiade de profil). Unii dintre elevii pregătiți de Adrian Constantin activează în teatrele din țară dar și în lumea pedagogiei artei dramatice.


PROF. Adrian CONSTANTIN