CANTO POPULAR


Cercul de Canto popular vizează transmiterea şi păstrarea tradiţiilor populare în rândul elevilor şi cunoaşterea specificului folclorului buzoian. Unul din dezideratele acestui cerc este colaborarea permanentă cu comunitatea locală în vederea promovării valorilor autentice. Prin participarea la concursuri de specialitate, proiecte naţionale şi internaţionale, festivaluri, etc, elevii îşi pot forma o deschidere interculturală şi toleranţă către alte culturi. Pentru cunoaşterea tradiţiilor populare şi promovarea acestora prin cântec se vor organiza activităţi extra-cerc, se vor realiza parteneriate în vederea susţinerii, desfăşurării de spectacole sau serbări şcolare cu tematică folclorică.


Prof. Daniela BOTEA