ARTĂ PLASTICĂ -PICTURĂ


Pictura își propune să completeze instruirea și educarea elevilor prin activități extrascolare, precum dezvoltarea unor deprinderi de lucru, abilități și aptitudini specifice cercului, precum și a creativității elevilor; cunoașterea diferitelor materiale, tehnici de lucru, mânuirea unor unelte și instrumente; formarea capacității de a utiliza un limbaj specific; folosirea unor mijloace artistice pentru exprimarea sensibilității estetice; dezvoltarea capacității de proiectare, executare, evaluare și utilizare a lucrărilor și orientare școlară și profesională prin dezvoltarea personală.

Pictura oferă copiilor înscrişi atmosferă relaxantă în care ei îşi dezvoltă inteligenţa şi creativitatea, exprimându-se liber în propriile lor creaţii şi cultivând un limbaj artistic specific cercului. Activităţile desfăşurate cu copiii sunt diverse şi distractive, adaptate în egală măsură celor micuţi, de grădiniţă, cât şi pentru cei din clasele mai mari. Mulţi dintre elevi s-au afirmat la concursuri şi festivaluri, de la cele judeţene până la cele internaţionale. La Cercul de Pictură sunt încurajaţi  cei cu talent deosebit şi sunt susţinuţi cei care vor să înveţe şi să-şi petreacă timpul liber într-un mod constructiv şi relaxant.Prof. Diana MIHALCEA